Evanjelické lýceum Vranovská 2, Bratislava

Evanjelické lýceum Vranovská 2, Bratislava

Vranovská 2
85102 Bratislava
IČO: 17327164

Informácie o inštitúcii Evanjelické lýceum Vranovská 2, Bratislava

 

Škola

Evanjelické lýceum a Evanjelická základná škola sú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.

Zriaďovateľom oboch škôl je Biskupský úrad Západného dištriktu ECAV vo Zvolene.

 

Vzdelanie

Žiaci Evanjelického lýcea dostávajú komplexnú jazykovú prípravu v anglickom a nemeckom jazyku. Skvelé výsledky dosahujú na príjimacích pohovoroch s ohľadom na humanitné vedy. Anglický jazyk je vyučovaný v rámci 5-ročného bilingválneho programu za účasti zahraničných lektorov a slovenských profesionálov v oblasti.

 

Identita

Všetci žiaci sú vedení k samostatnej a svedomitej práci. Na lýceu rastú skutočné osobnosti, ľudia, ktorí sa vedia v živote obracať. Dokazuje to aj počet úspešných lýceistov, ktorí sa uplatnili v širokom spektre odborov. Preto sa lýceisti navzájom dobre poznajú a stýkajú, pomáhajú si aj dlho po ukončení štúdia. Rozumejú si s učiteľmi a spolužiakmi, ktorí sú o niekoľko ročníkov mladší.

 

Hodnoty

Dialóg žiaka a učiteľa je na Evanjelickom lýceu vysoko vážený. Náboženstvo je vyučované citlivo, umožní žiakom pýtať sa. Je pre nás dôležité, aby boli lýceisti morálne a eticky zodpovední. So žiakmi otvorene diskutujeme všetky otázky, ktoré sú pre nich význámné.

 

Štúdium

1. stupeň ZŠ

Vzdelanie pre žiakov od 6 do 10 rokov.

2. stupeň ZŠ

Vzdelanie pre žiakov od 10 do 15 rokov.

8-ročné gymnázium

Vzdelanie pre nadaných žiakov od 11 do 19 rokov.

Bilingválne gymnázium

5-ročný slovensko anglický bilingválny program.

Kde nás nájdete?

Zobrazit